laboralnou

LABORAL

- Nòmines de treballadors. 
- Actualitzacions salarials segons el conveni de l’activitat. 
- Assegurances socials de l’empresa. 
- Retencions de treballadors i de professionals. 
- Altes i baixes i atur de treballadors i autònoms a la Seguretat Social. 
- Contractes i pròrrogues de treballadors. 
- Confecció i presentació d’expedients de jubilació, viduïtat, invalidesa, etc.
- Gestions davant la Seguretat Social. 
- Tramitacions per malaltia, accidents...
- Representació davant la Inspecció de Treball. 
- Auditories i assessorament laboral.

assessoriataronjafinal

comu cat ta

NOTICIES

esmorzarspetit

assistencenou

tuitter