mercantilnou

MERCANTIL

- Constitució de societats. 
- Modificació i adaptació d’estatuts. 
- Liquidació i dissolució de societats. 
- Suspensió de pagaments. 
- Confecció de contractes: compravenda, relació comercial, representants...
- Consultoria - Testaments, herències, donacions...
- Impost de transmissions patrimonials, operacions societàries i actes jurídics documentats. 
- Assessorament de fons propis. 
- Servei jurídic.

assessoriataronjafinal

comu cat ta

NOTICIES

esmorzarspetit

assistencenou

tuitter