barrajuridica

JURÍDICA

 

Dret Civil

- Divorcis i modificacions de mesures - Conflictes de família - Herències i successions - Arrendaments urbans i rústics
- Desnonaments - Accidents de trànsit - Responsabilitat civil - Impagats - Retractes - Propietat, possessió i interdictes
- Danys i perjudicis - Indemnitzacions - Veïnantge (servituds, vistes, distancies, sorolls, immissions, etc.)
- Expedients de domini

 

Dret Penal

- Denúncies i querelles - Assistència a detinguts a comissaria - Defensa en tot tipus de procediments
- Delictes comesos per menors - Alcoholèmies - Violència de Gènere - Querelles i acusació particular

 

Dret Administratiu

- Recursos administratius - Preparació de documentació per concursos i adjudicacions
- Reclamació de deutes contra les Administracions - Expropiacions i ocupacions

 

Dret Laboral

- Acomiadaments i sancions - Reclamació de salaris - Impugnació d'altes mèdiques - Pensions d'incapacitat
- Indemnitzacions

 

Dret Mercantil

- Impagats - Concursos de creditors - Responsabilitat dels administradors societaris - Conflictes entre socis
- Contractes mercantils - Xecs, pagarés i lletres de canvi

 

assessoriataronjafinal

comu cat ta

NOTICIES

esmorzarspetit

assistencenou

tuitter