comptablenou

COMPTABLE

- Confecció de la comptabilitat aplicant el NPGC. 
- Planificació dels sistemes comptables de l’empresa. 
- Llibres obligatoris, auxiliars i organització comptable. 
- Balanços i resultats. 
- Informes economicofinancers. 
- Direcció de la comptabilitat per a efectes fiscals tributaris de l’empresa. 
- Anàlisi de balanços, pressupostos anuals, previsió de cobraments i pagaments. 
- Planificació estratègica.

assessoriataronjafinal

comu cat ta

NOTICIES

esmorzarspetit

assistencenou

tuitter