barraorganitzacio

ORGANITZACIÓ EMPRESARIAL

· Organitzar i professionalitzar les empreses

· Garantir la continuïtat dels negocis

· Incrementar la rendibilitat

· Diversificar el risc empresarial

· Millorar la productivitat

 

Serveis:

· Enfocament dels objectius

· Gestió del canvi des de direcció i a tots els nivells

· Implementació i seguiment dels processos i sistemes de gestió

· Readreçament i reflotament de negocis

· Plans estratègics

· Pla d’empresa

· Intervenció en negociació bancària, en compravendes d’empreses o d’unitats de negoci

assessoriataronjafinal

comu cat ta

NOTICIES

esmorzarspetit

assistencenou

tuitter