NOTÍCIES

novetatNOVETATS SEPA 

Ordre de domiciliació de adeudo directe SEPA B2B. Ordre de domiciliació de adeudo directe SEPA. A continuació us adjuntem uns quadres per a poder veure totes les novetas corresponents al sepa.

descarrega PDF


retencioMODIFICACIÓ DE TIPUS DE RETENCIÓ DE RENTIDMENTS ABONATS A PARTIR DEL 12 DE JULIOL PER L'ANY 2016

Degut a la recent reforma tributaria incloses en el Reial Decret 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per a reduir la càrrega tributaria suportada per als contribuents de l’IRPF.

descarrega PDF


ivaokPRINCIPALS NOVETATS INTRODUÏDES EN L'IVA

Tipus Impositius i exempcions. Tipus impositius general el 21%. Tipus reduït el 10%. Tipus súper reduït  el 4%. Tanmateix els següents productes passen a tributar al tipus del 21 % :

descarrega PDF


assessoriataronjafinal

comu cat ta

NOTICIES

esmorzarspetit

assistencenou

tuitter