autonomnou

AUTÒNOM

- Estudi exprés dels comptes de l’empresa per detectar punts de millora per rendibilitzar el vostre negoci. 
- Disseny d'una estructura comptable per centres de cost o per altres factors que puguin donar a l’empresari una informació empresarial del seu negoci per controlar-lo i per pendre desicions a cada moment. La comptabilitat no serveix només a efectes tributaris, sinó com a eina de gestió empresarial. 
- Fluxos de Tresoreria: important per controlar la tresoreria de l’empresa. Establiment de terminis de cobrament i pagament a proveïdors i clients, així com el seu seguiment. 
- Vetllar perquè la forma jurídica tributària sigui el més adequada possible a cada moment. 
- Assessorament en ajuts i subvencions, fonts de finançament, beneficis fiscals i laborals. 
- Estudis de màrqueting: importància de la pàgina web, posicionament, "newsletters", Twitter, correus electrònics massius….
- Quadre de comandament integral adaptat a cada empresa. 
- Programes de gestió, comptabilitat i facturació online a l’abast de tots els nostres clients.

assessoriataronjafinal

comu cat ta

NOTICIES

esmorzarspetit

assistencenou

tuitter