Articles

INFORMÀTICA 

- Desenvolupament i manteniment d’ERP.
- Implantació i manteniment de programari.
- Integració de sistemes.
- Migracions de dades.
- Desenvolupament web, intranets, projectes multimèdia.
- Assistència tècnica i suport remot a l’usuari (Helpdesk).
- Disseny, configuració, administració i manteniment d’infraestructures informàtiques (entorns Windows y Linux).
- Administració de servidors de correu electrònic.
- Disseny/configuració i manteniment d’entorns virtuals.
- Disseny i desenvolupament d’aplicacions mòbils.
- Auditories de seguretat.
- LOPD.
- Projectes a mida.

 

 

 

 

 

 

assessoriataronjafinal

NOTICIES

esmorzarspetit

assistencenou

tuitter