Articles

ASSISTANCE EMPRESARIS/ADMINISTRATIUS

Balanços mensuals, amortitzacions, estats financers, dubtes comptables…

REDISGESTIÓ Assessors us ofereix un revolucionari servei basat a donar suport puntual o permanent al vostre personal administratiu: dubtes comptables, apunts de tancament i/o obertura, anàlisis financeres, previsions anuals, amortitzacions, pla de tancaments…. totes les preguntes que vosaltres o el vostre personal administratiu es planteja, a REDISGESTIÓ queden solucionades al moment. CONSULTA’NS.

REDISGESTIÓ ofereix l'elaboració dels tancaments comptables i d'anàlisi dels estats financers amb la periodicitat que vosaltres escolliu. El nostre equip es reunirà mensualment per aconseguir l'èxit i la viabilitat empresarial desitjada.

 

 

assessoriataronjafinal

NOTICIES

esmorzarspetit

assistencenou

tuitter